Rijles en Autisme en/of AD(H)D

Mensen met Autisme en/of AD(H)D zijn vaak even goed in staat als ieder ander om auto te rijden. Door een iets andere informatieverwerking in de hersenen gaat het aanleren wat minder vanzelfsprekend. Met de juiste begeleiding tijdens de rijlessen is het echter ook voor de meeste van hen heel goed mogelijk het rijbewijs te halen!

 

Om leerlingen met Autisme en/of AD(H)D optimaal en verantwoord rijles te kunnen geven heb ik de erkenning voor het geven van rijlessen aan leerlingen met Autisme en/of AD(H)D behaald bij "De VerkeersAcademie" te Nieuwegein. De VerkeersAcademie geeft deze opleiding in nauwe samenwerking met het "Spectrum Brabant Centrum voor Autisme  ADHD".

 

Autorijschool Van Wijngaarden stelt zich als doel om je op een leuke en ontspannen manier te leren autorijden. Dat neemt niet weg dat autorijden een complexe bezigheid is dat veel nieuwe vaardigheden van je vraagt. De verkeersregels leg ik in de online theorielessen op een rustige en duidelijke manier uit zodat je ze goed kunt onthouden. Deze online theorielessen zullen je helpen tijdens de rijlessen in de auto. Tijdens de rijlessen in de auto zal je stevig moeten oefenen. Dit oefenen zal veel energie van je vragen maar is wel heel belangrijk. Ik zal stap voor stap met je door de opleiding gaan zodat je op een leuke en ontspannen manier veilig leert autorijden.