Rijles en Autisme en/of AD(H)D

Mensen met Autisme en/of AD(H)D zijn vaak even goed in staat als ieder ander om auto te rijden. Door een iets andere informatieverwerking in de hersenen gaat het aanleren wat minder vanzelfsprekend. Met de juiste begeleiding tijdens de rijlessen is het echter ook voor de meeste van hen heel goed mogelijk het rijbewijs te halen!

 

Om leerlingen met Autisme en/of AD(H)D optimaal en verantwoord rijles te kunnen geven heb ik de erkenning voor het geven van rijlessen aan leerlingen met Autisme en/of AD(H)D behaald bij "De VerkeersAcademie" te Nieuwegein. De VerkeersAcademie geeft deze opleiding in nauwe samenwerking met het "Spectrum Brabant Centrum voor Autisme  ADHD".